Παράδειγμα κλεισίματος χρήσης και προσδιορισμού αποτελέσματος, με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές.  Κάντε κλίκ στο επισυναπτόμενο αρχείο για να το δείτε.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

 

( Είναι στη σελίδα 536 του βιβλίου των καθηγητών Καραγιάννη με τίτλο: Παραδείγματα εφαρμογής και ανάλυσης των Ε.Λ.Π.  www.foropraxi.gr    email :info@foropraxi.gr  )