Ενημερώνουμε τους συνδρομητές μας ότι στις 22 και 30 Μαρτίου θα αναρτήσουμε στο www.taxlive.gr τα εξής δύο σεμινάρια:

Α) Οδηγίες συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων και
Β) Οδηγίες για το κλείσιμο χρήσης 2015

Μέχρι τις 20 Μαρτίου, μπορείτε να στέλνετε στο info@taxlive.gr απορίες που έχετε για τις δηλώσεις και το κλείσιμο, ώστε να απαντηθούν στα σεμινάρια.

Η παρακολούθηση των σεμιναρίων γίνεται στην περιοχή « Συνδρομητές », πληκτρολογώντας το ΑΦΜ σας.