Μπείτε σήμερα στο πακέτο Λογιστήςx3 και εξοικονομήστε χρήματα κάθε χρόνο. Η σουίτα Anaconda Λογιστήςx3 (L3 Suite) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τον Λογιστή και το Λογιστικό Γραφείο και περιλαμβάνει και τα 3 φορολογικά προγράμματα της Anaconda (Ergasia, Eyforiae-Entypo ή ErgasiaWindos Λογιστικήe-Entypo).

 

Ergasia

Το μοναδικό πρόγραμμα μισθοδοσίας της αγοράς με αυτόματη εμφάνιση αποτελεσμάτων κατά την εισαγωγή της κίνησης και πλήρη μεταβολή των στοιχείων της. Πάντα Ενημερωμένη με την εργατική νομοθεσία.

Eyforia

Φορολογία Εισοδήματος. Φωτογραφικές Εκτυπώσεις  Ε1-Ε2-Ε3-Ν, ΦΠΑ, Περαίωση ΦΠΑ, Πάγια, Vies, Intrastat, Απογραφή Ειδών. Ηλεκτρονική Αποστολή στο taxis.

e-Entypo

Πλήρης διαχείριση των εντύπων Ε1-Ε2-Ε3-N,ΦΠΑ και Vies Φ4 – Φ5 και αυτόματη ηλεκτρονική αποστολή στο taxis.