ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ /  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  /  7. 6. 2021

Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που στόχο έχει να εξυπηρετεί άμεσα και εύκολα τους λογιστές και τους οικονομολόγους – μέλη του, δημιούργησε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Πρόκειται για το DigiOEE, μέσω του οποίου οι χρήστες μπορούν:

 

→ Να εκδώσουν από τον υπολογιστή, το tablet ή το κινητό τους τις εξής βεβαιώσεις (ΟΕe-Services):

– Μέλους ΟΕΕ

– Οικονομικής ενημερότητας μέλους ΟΕΕ

– Μέλους ΟΕΕ & κατοχής επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού

– Κατοχής επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή – φοροτεχνικού

– Λειτουργίας εταιρείας παροχής λογιστικών – φοροτεχνικών υπηρεσιών.

 

→ Να υποβάλουν αιτήματα, μέσω μιας εξελιγμένης διαδικασίας, η οποία χρησιμοποιεί εξειδικευμένα φίλτρα, που κατηγοριοποιούν αυτόματα το αίτημα και διευκολύνουν τις υπηρεσίες του ΟΕΕ για την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους (OEe-Support).

 

→ Να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εργασία, παρακολουθώντας ταυτόχρονα την ζήτηση, που υπάρχει από επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια βάση δεδομένων (OEe-JobOffer), η οποία ανανεώνεται κάθε ώρα με νέες θέσεις εργασίας από εταιρείες που αναζητούν ανθρώπινο δυναμικό από τον κλάδο των οικονομολόγων και των λογιστών – φοροτεχνικών.

 

→ Να καταθέτουν την άποψή τους για θέματα, που αφορούν στον κλάδο τους και το Οικονομικό Επιμελητήριο, μέσω ενός σύγχρονου ψηφιακού forum (OEe-Forum).

 

→ Να έχουν πρόσβαση σε όλες τις επιστημονικές μελέτες και τις εκδόσεις του ΟΕΕ, που είναι αναρτημένες στην ψηφιακή βιβλιοθήκη (OEe-Βιβλιοθήκη).

 

Γραφείο Τύπου του ΟΕΕ

Τηλ: 2132141866,  2132141883, 2132141870