ΕΡΓΑΝΗ  /ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / 1 Απριλίου 2021

Προθεσμίες υποβολής Εντύπου 11.1 – Απολογιστικό έντυπο ειδικού σκοπού γνωστοποίησης στοιχείων λήψης άδειας ειδικού σκοπού και συσχετιζόμενης κανονικής άδειας του άρθρου 4 παρ. 3 στ’ της ΠΝΠ (Α ́55/11-3-2020)

 

Δυνατότητα υποβολής του έντυπου Ε11.1 άδειες ειδικού σκοπού από 01.04.2021 έως τις 15.04.2021 προκειμένου να δηλωθούν διαστήματα αδείας έως και 31.03.2021.

 

ΤΥΠΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11.1: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ.3ΣΤ ΤΗΣ ΠΝΠ (Α΄55/11-3-2020) ΑΠΟ 01/04/2021 ΕΩΣ 15/04/2021
ΝΕΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Διαστήματα αδείας
ΟΡΘΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Οι άδειες ειδικού σκοπού που χορηγούνται εντός του διαστήματος από 1-2-2021 έως και 31.03.2021.