ΣΛΟΤ Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ / 23.06.2016

Αθήνα, 23.06.2016

Αριθμ. Πρωτ.: 1252 ΕΞ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 1252/2016

ΘΕΜΑ: «Κατηγορίες Οντοτήτων»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας παρακαλώ πολύ, επιβεβαιώστε την κατηγορία οντοτήτων στην οποία θα ενταχθούν οι παρακάτω εταιρείες για το 2015:

2015 2014 2013 2012 2011
ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ

Βάσει των κριτηρίων του άρθρου 2 του ν. 4308/14 και των οριζόμενων στη σχετική Λογιστική Οδηγία της ΕΛΤΕ (ταυτόσημα με την ΠΟΛ 1003/2014), για την ταξινόμηση των υποκείμενων οντοτήτων κατά μέγεθος το έτος 2015 λαμβάνονται υπόψη τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κατά τα έτη 2013 και 2014. Συνεπώς ο πίνακας έχει ως εξής:Εάν δηλαδή υπάρχει μεταβολή στην κατηγορία οντότητας στις χρήσεις 2013-2014, για να την εντάξω ορθά στο 2015, τι πρέπει να ελέγξω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

2015 2014 2013
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΜΙΚΡΗ
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ

ΤΑ ΜΕΛΗΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ