Υπ. Ναυτιλίας 2242.5-5/51899/2023/17.07.2023  (ΦΕΚ Β΄ 4632/19.07.2023)

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών του ν. 4926/2022, έτους 2023.

Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Επαγγελματικών Τουριστικών Σκαφών