Σημειώσεις / Διαφάνειες του σεμιναρίου των δηλώσεων Φ.Π. & Ατομικών επιχειρήσεων

Του εισηγητή : Ιωάννη Τριανταφύλλου  Φοροτεχνικού – Συμβούλου επιχειρήσεων

Σημειώσεις – Διαφάνειες σε pdf