Τη Δευτέρα 28 Μαρτίου, στο Porto Palace θα πραγματοποιηθεί το νέο σεμινάριο της Taxlive με θέμα «Ειδικά θέματα εργατικής νομοθεσίας για έμπειρους λογιστές και προϊσταμένους τμημάτων προσωπικού. Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κ.Πάντζος Ευάγγελος, διευθυντής του ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, συγγραφέας και εισηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

-Οργάνωση χρόνου εργασίας (Ωράρια εργασίας-ρεπό)

-Υπερωριακή εργασία-Πότε επιτρέπεται

-Μετατροπή σύμβασης εργασίας (Από πλήρη σε μερική η εκ περιτροπής)

-Καταγγελία Συμβάσεων εργασίας-Εποχιακές επιχειρήσεις

-Ηλεκτρονική υποβολή εντύπων-Επεξήγηση πεδίων ειδικών περιπτώσεων

-Βιβλίο αδειών

-Ενημέρωση εν όψει των αλλαγών στο Ο.Π.Σ. του Υπουργείου Εργασίας

-Θέματα Ασφάλειας και Υγείας

-Διοικητικές-ποινικές κυρώσεις εργοδοτών

 

Ημερομηνία Διεξαγωγής:  Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016  17.00 έως 21.30

Τόπος:                                  Porto Palace Hotel, 26ης Οκτωβρίου 65, Θεσσαλονίκη

Κόστος Συμμετοχής:          50 ευρώ (+20% για κάθε επιπλέον συμμετοχή)

ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ERGASIA ΤΗΣ ANACONDA

Εισηγητής:                           κ.Πάντζος Ευάγγελος, διευθυντής του ΣΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας,  συγγραφέας και εισηγητής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεπικουρούμενος από εξειδικευμένα στελέχη του ΣΕΠΕ

Δηλώσεις Συμμετοχής:      2310 554576  /  info@taxlive.gr   /  info@anaconda.gr