Προθεσμίες Οκτωβρίου για τα μέτρα ενίσχυσης ( Ανακοίνωση Υπ. Εργασίας )

 

Διορθώσεις στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Ιουλίου-Αυγούστου:    6  έως 12 Οκτωβρίου

Διορθώσεις στη ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ   Σεπτεμβρίου :             6 και 7   Οκτωβρίου

Δηλώσεις Σεπτεμβρίου Β΄φάση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ :             8  έως 24 Οκτωβρίου

Δηλώσεις Οκτωβρίου   Α΄φάση ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ   :           1  έως 31 Οκτωβρίου

Αναστολές συμβάσεων εργασίας Αυγούστου :           6  έως 9  ( οι εργοδότες )  6  έως 10  ( οι εργαζόμενοι )

Αναστολές συμβάσεων εργασίας Σεπτεμβρίου :         10  έως 24 ( οι εργοδότες )  10  έως 25 ( οι εργαζόμενοι )

Μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις εργαζομένων    :   8 έως 31 Οκτωβρίου

Υπεύθυνες δηλώσεις ειδ. Κατηγοριών εργαζομεν:     έως 31 Οκτωβρίου

Μονομερείς δηλώσεις καλλιτεχνών  :                          θα εκδοθεί νεότερη εγκύκλιος

Εγγραφή καλλιτεχνών στην artandcultureprofessionals.services.gov.gr   : έως 15 Οκτωβρίου