Κ.Υ.Α.  38648/11.04.2023  (ΦΕΚ Β΄ 2318/11.04.2023)

Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2023 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας και οι οποίες πλήττονται από τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία, που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Η Κ.Υ.Α. ΣΕ ΦΕΚ