Κ.Υ.Α.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 64232/15.10.2021  (ΦΕΚ Β΄ 4766/16.10.2021)

Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας.

Η απόφαση και το υπόδειγμα σε ΦΕΚ