ΙΚΑ  Α42/5/27.05.2016

Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2016.

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ. Α32097/2139/17-05- 2016 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, δεν χορηγήθηκε οικονομική ενίσχυση, για τις εορτές του Πάσχα 2016, στους οδηγούς Επιβατικών Δημόσιας Χρήσης (TAΞI) αυτοκίνητων.

 

Επειδή το κόμιστρο κάθε διαδρομής ( Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ) αυτοκινήτου δεν επιβαρύνθηκε λόγω χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης, για το προαναφερόμενο διάστημα, δεν θα καταβληθούν ασφαλιστικές εισφορές για Δώρο Πάσχα οδηγών ταξί, που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές, έτους 2016.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ