Ηλεκτρονικά βιβλία myDATA & επόμενα βήματα

( Άρθρο του Δικτύου Λογιστών – Ασφαλιστών )

29 Σεπτεμβρίου 2021

 

Μετά από τις φορολογικές δηλώσεις και αφού πήραμε μια μικρή ανάσα, μπαίνουμε από την 1η Οκτωβρίου 2021 στην νέα περιπέτεια που λέγεται Mydata.

Σύμφωνα με τις  οδηγίες που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θα πρέπει οι επιχειρήσεις να στείλουν τα στοιχεία τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, αλλά παράλληλα να διασυνδεθούν και οι ΦΗΜ τους, δηλαδή οι ταμειακές φορολογικές μηχανές  ΦΜΤ και  οι φορολογικοί μηχανισμοί (ΕΑΦΔΣΣ) με το σύστημα  E-send.

ΟΙ ημερομηνίες για την διασύνδεση και την διαβίβαση στοιχείων στην ΑΑΔΕ και το σύστημα  E-send, είναι οι παρακάτω:

 

Διαβίβαση παραστατικών εσόδων έτους 2021
         
Διαβίβαση παραστατικών εσόδων  στην πλατφόρμα MyDATA Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών μηχανών κ.λπ.) με την Α.Α.Δ.Ε.
Από 1.10.2021 Από 1.11.2021 Από 1.9.2021 Από 1.10.2021 Από 1.11.2021
Επιχειρήσεις με διπλογραφικά και τζίρο άνω των 50.000,00 ευρώ Οι λοιπές επιχειρήσεις Οι επιχειρήσεις που βάσει Κ.Α.Δ. δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000,00 ευρώ Οι επιχειρήσεις που βάσει Κ.Α.Δ. δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000,00 ευρώ Οι λοιπές επιχειρήσεις
 
Επιχειρήσεις με απλογραφικά και τζίρο άνω των 100.000,00 ευρώ

 

Σαν υποχρέωση υπάρχει ακόμη η διαβίβαση των στοιχείων εσόδων από 1.1.2021 έως 30.9.2021, στο MyDATA:

Έως και 31.3.2022, διαβιβάζονται τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εσόδων τιμολόγησης, τα δεδομένα της σύνοψης και οι χαρακτηρισμοί εξόδων αυτοτιμολόγησης, καθώς και οι τίτλοι κτήσης που αφορούν σε λογιστικά αρχεία για το χρονικό διάστημα από την 1.1.2021 έως την 30.9.2021 και την 31.10.2021 αντίστοιχα, για τις κατηγορίες οντοτήτων της παραπάνω παραγράφου, εκτός από τα δεδομένα που οι οντότητες διαβίβασαν προγενέστερα, σύμφωνα με την περ. α΄ ανωτέρω.

Ειδικά στην περίπτωση μη διαβίβασης δεδομένων από τον Εκδότη, στις παραπάνω περιπτώσεις, για στοιχεία που έχουν εκδοθεί έως και τις προαναφερόμενες ημερομηνίες, ήτοι 30.9.2021 και 31.10.2021 αντίστοιχα, αυτά δύνανται να διαβιβάζονται από το Λήπτη από την 1.4.2022 έως και την 30.4.2022. Ο Εκδότης δύναται να αποδεχθεί και να χαρακτηρίσει τις εν λόγω συναλλαγές έως και την 31.5.2022. Τα δεδομένα της περίπτωσης αυτής που αφορούν σε συναλλαγές χονδρικής διαβιβάζονται διακριτά, ανά παραστατικό και τα δεδομένα των συναλλαγών λιανικής διαβιβάζονται ανά μήνα, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά.

Ο ρόλος του Λογιστή.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο λογιστής δεν μπορεί να στείλει έσοδα, αυτό είναι αποκλειστική υποχρέωση του εκδότη, δηλαδή του πελάτη μας.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί από την ΑΑΔΕ, ο λογιστής μπορεί να κάνει :

  1. Χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης και εξόδων αυτοτιμολόγησης στην περίπτωση που οι συνόψεις των εκδιδόμενων παραστατικών διαβιβάστηκαν από Πάροχο που δεν διαβίβασε χαρακτηρισμούς
  2. Χαρακτηρισμούς εσόδων λιανικών συναλλαγών από ΦΗΜ
  3. Χαρακτηρισμούς εσόδων τιμολόγησης από Τρίτο στην περίπτωση ανάθεσης τιμολόγησης
  4. Χαρακτηρισμούς εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης για το Λήπτη πελάτη του
  5. Σύνοψη και Χαρακτηρισμό εξόδων για Παραστατικά Λήπτη ημεδαπής / αλλοδαπής που σε κάθε περίπτωση διαβιβάζονται από το Λήπτη παραστατικών
  6. Σύνοψη και Χαρακτηρισμό για τις Εγγραφές Οντότητας , διακριτά και μηνιαία για τη μισθοδοσία, διακριτά και ετήσια για τις αποσβέσεις, και συγκεντρωτικά και ετήσια για τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων – εξόδων.

Είναι φανερό ότι ο λογιστής για τα έσοδα, μπορεί να κάνει μόνο χαρακτηρισμούς, εκτός αν τα στέλνει μέσα από την πλατφόρμα του MyDATA, κίνηση που δεν θα σας την συνιστούσαμε, γιατί πρώτον η πλατφόρμα θέλει καταχώρηση με το χέρι και είναι δύσχρηστη, γιατί δεν κρατάει στοιχεία, και πρέπει τα παραστατικά να καταχωρούνται με το χέρι κάθε φορά από την αρχή.

Πρέπει να καθοδηγήσετε τους πελάτες σας να μπουν στην μηχανοργάνωση, ξεκινώντας από αυτούς που θεωρούνται «εγγράμματοι» ψηφιακά, δηλαδή ξέρουν να χρησιμοποιούν τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και προγράμματα για την δουλειά τους (γιατρούς που γράφουν  συνταγές αλλά κρατούν και το ιστορικό των πελατών τους, δικηγόρους, μηχανικούς κλπ.).

Μην ακούτε τις δικαιολογίες των πελατών σας , δεν θέλουν να ξεβολευτούν από το δόγμα που επικρατεί μέχρι σήμερα « όλα τα κάνει ο λογιστής».

Δώστε τους να καταλάβουν ότι δεν μπορείτε να τα κάνετε όλα πλέον, και με το νόμο.

Μηχανογραφήστε τους για να  μπορούμε  όλο το 2021 να είμαστε σε περιβάλλον προστατευμένο από πρόστιμα, διότι  όταν το Δεκέμβριο θα εκδοθεί η απόφαση με τα πρόστιμα για το MyDATA, θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουμε.

Η μηχανογράφηση τους τελευταία στιγμή θα δημιουργήσει προβλήματα και σε αυτούς και σε εσάς. Έχουμε κακή πείρα από τις ταμειακές μηχανές και τις αλλαγές στο ΦΠΑ, που την τελευταία στιγμή ψάχνουμε τεχνικό και δεν μπορούμε να τον βρούμε.

Κλείνοντας θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι η ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών είναι αποφασισμένο να προχωρήσει το μέτρο και από 1.1.2022 να το εφαρμόσει σε όλη του την έκταση.

«Από την 1.1.2022 και εφεξής, διαβιβάζονται υποχρεωτικά στην ψηφιακή Πλατφόρμα myDATA τα δεδομένα, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170).»

[Α 1138/12-6-2020 (ΦΕΚ Β’ 2470/22-06-2020), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα]

Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια, καλό κουράγιο και πάνω από όλα δύναμη και υγεία σε σας και τις οικογένειες σας.

Το γνωρίζετε ότι το Δίκτυο Λογιστών Ασφαλιστών είναι πάντα δίπλα σας.