Ε.2146/13.07.2021

Τροποποίηση της αριθμ. Ε. 2112/2021 εγκυκλίου με την οποία δόθηκαν οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020, αναφορικά με την καταχώρηση του ποσού που αφορά το «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους».

 

ΑΑΔΕ

  1. I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α’,Β’

Τηλέφωνο : 210 3375315  2103375312

E-Mail d12.a@yo.syzefxis.gov.gr

 

  1. II. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α’

ΤΜΗΜΑ Α’

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α’

 

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε,

ότι το εισπραττόμενο ποσό που αφορά «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους» για επιδότηση επιχειρήσεων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, καταχωρείται στον νέο κωδ. 396 του πίνακα Ζ3 του εντύπου και αναγράφεται και στον κωδ. 370 του Πίνακα Ζ1.

 

Διευκρινίζεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων για τις ήδη υποβληθείσες δηλώσεις μέχρι την έκδοση της παρούσας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ