ΕΤΕΑΕΠ Αρ. Πρωτ. 209446/04.10.2019

Ασφαλιστικές ενημερότητες τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ.

 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΤΕΑΕΠ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Πληροφορίες: Π. Κουτέρη

Τηλ.: 210 3275021-3

 

 

ΣΧΕΤ.: Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 5056/10-1-2017, 83880/30-3-2018, 111750/11-5-2018, 142385/22-6-2018 και 181867/21-8-2018, 317215/21-12-2018, 62665/22-3-2019 και 138888/27-6-2019 έγγραφα του Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω εγγράφων, η Διοίκηση του Ταμείου, εν αναμονή της εκκαθάρισης των πληρωμών των εισφορών των μη μισθωτών (από 1/1/2017), με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ασφαλισμένους και προς αποφυγή περαιτέρω ταλαιπωρίας αυτών, παρατείνει έως 31/12/2019 την ισχύ των ασφαλιστικών ενημεροτήτων των τ. ΕΤΑΑ, ΤΕΑΔ, ΤΑΣ, ΤΠΔΕ, ΤΠΕΔΕ και ΤΕΑΧ, εφόσον η ιδιότητά τους παραμένει σε ισχύ.

 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους ασφαλισμένους, δεν είχαν αιτηθεί χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ταμείο.

 

Η Προϊστάμενη του Τμήματος Γραμματείας

 

Μαρία Παπασταύρου