ΕΝΦΙΑ 2022  ( Α.1056 / 21.4.2022 ) & ( Α.1058 / 06.05.2022 )

Τo νέo εκκαθαριστικό είναι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, καθόσον σ΄αυτό αποτυπώνονται :

– η νέα αξία των ακινήτων, μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών

– η όποια έκπτωση έχουν ανάλογα με το ύψος της αξίας της περιουσίας τους,

– οι επιβαρύνσεις για όσους διαθέτουν μεγάλη ακίνητη περιουσία

–  οι ουσιώδεις ελλείψεις ( αν υπάρχουν ), στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται αυτά μη δηλωθέντα, επί της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, υπάρχει ειδική επισήμανση   ( Α.1056 / 21.4.2022 – Με υποδείγματα )

Το εκκαθαριστικό ( πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ ), εκτυπώνεται από: ΑΑΔΕ –  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΔΗΛΩΣΗ Ε9/ΕΝΦΙΑ.

 

Για τις εκπτώσεις και μειώσεις του ΕΝΦΙΑ, λαμβάνονται υπόψη: Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων και οι αναπηρίες ( Α.1058 / 06.05.2022 ).