Δ.ΟΡΓ.Δ 1114736 ΕΞ 08.11.2022

Απαιτούμενες ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. Α’ και Ε’ Θεσσαλονίκης, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1108806 ΕΞ2022/27.10.2022 (Β’ 5578, ΑΔΑ: Ω8Β146ΜΠ3Ζ- Ο7Α) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

ΑΑΔΕ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)

ΤΜΗΜΑ Δ’-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Τηλέφωνο:210-3222516

Url:www.aade.gr

 

Θέμα: Απαιτούμενες ενέργειες των Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. Α’ και Ε’ Θεσσαλονίκης, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1108806 ΕΞ2022/27.10.2022 (Β’ 5578, ΑΔΑ: Ω8Β146ΜΠ3Ζ- Ο7Α) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

 

Σχετ.: Το αριθ. ΔΑΦΕ Δ 1104519 ΕΞ2022 ΕΜΠ/4.11.2022 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

 

  1. – Ενόψει της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1108806 ΕΞ 2022/27-10-2022 (Β’ 5578, ΑΔΑ: Ω8Β146ΜΠ3Ζ-Ο7Α) Απόφασή μας, από 21.11.2022, της Δ.Ο.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης, Α’-Β’ τάξεως, στη Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης, Α1′ τάξεως και κατά τα αναφερόμενα στο παραπάνω σχετικό έγγραφο, ορίζουμε ότι:

α) οι Δ.Ο.Υ. Α’ και Ε’ Θεσσαλονίκης θα ολοκληρώσουν τις συναλλαγές τους με το κοινό την Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022 στις 14.30 και δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή 16, 17 και 18 Νοεμβρίου 2022, αντίστοιχα και

β) η Δ.Ο.Υ. Ε’ Θεσσαλονίκης δεν θα πραγματοποιήσει συναλλαγές με το κοινό τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.

 

  1. – Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/19.3.2002 (Β’524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

 

  1. – Για την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση των πολιτών, πρέπει να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης των Υπηρεσιών σας, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/270/0006Δ/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ