Δυο σύντομα videos ( 1,50 λεπτό το καθένα ), για την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

 

Link του 1ου video με 6 ερωτήσεις / απαντήσεις  :   https://www.youtube.com/watch?v=sqiMCL6xtYA

 

Link  του 2ου video με 7 ερωτήσεις / απαντήσεις:   https://www.youtube.com/watch?v=rASDRIZzezo