Κ.Υ.Α. Αριθμ. οικ. 46939/1171/13.11.2020 ( ΦΕΚ Β΄5048 / 16.11.2020 )

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42774/1072/20-10-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις- εργοδότες που ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται βάσει ΚΑΔ για τον μήνα Οκτώβριο»  στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Σερρών, Ροδόπης, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Λάρισας.

Η απόφαση με πίνακες ΚΑΔ σε pdf