Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 76629/27.11.2020   (ΦΕΚ Β΄ 5255/28.11.2020)

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020.

Η απόφαση 76629/27.11.2020 σε pdf