ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΔΟΕΑΠ  1.4.2021

 Νέα παράταση μέχρι 31/12/2021 της προθεσμίας καταβολής των εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020.

 

Κατά την υπ΄αριθμόν 1/13.1.2021 συνεδρίαση του ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ είχε χορηγηθεί παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 μέχρι 30/04/2021, λόγω των μέτρων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις/εργοδότες του Οργανισμού από την πανδημία του κορωνοιού.

 

Ακολούθως και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 αλλά και την υπ΄αριθμόν 9/10.3.2021 συνεδρίαση του ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ η προθεσμία καταβολής των εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 παρατείνεται εκ νέου μέχρι 31/12/2021.

 

Επισημαίνεται ότι:

 

  • Η νέα παράταση της προθεσμίας καταβολής των ανωτέρω εισφορών αφορά τις επιχειρήσεις/εργοδότες του ΕΔΟΕΑΠ που οι ΚΑΔ τους ανήκουν στις πληττόμενες επιχειρήσεις από την πανδημία του κορωνοιού.

 

  • Η καταβολή έως 31/12/2021 των ασφαλιστικών εισφορών περιόδων Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί χωρίς τον υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ