Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 / 26.02.2021   (ΦΕΚ Β΄ 793/27.02.2021)

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

Η απόφαση και οι πίνακες σε pdf